Lasiommata megera

Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)

%CODE1% Lasiommata megera

Envergadura: 37-48 mm

Período de voo: todo o ano

Habitat: orlas de florestas expostas ao sol, encostas soalheiras, pousios